Ole Jørgen Rambøl-Skippervold

Rådgiver

Økonomiavdelingen
Campus Porsgrunn (K-228)

Ansvarsområder

  • Budsjett
  • Prosess og modeller
  • Økonomirådgiver for fellestjenester
  • Agresso planlegger
  • Økonomisk rammeverk Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Kompetanse

CV

Publikasjoner