Ole Magnus Brastein

Ole Magnus Brastein

Stipendiat

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (O-205)