Ole Martin Moen

Ole Martin Moen

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen ()
Ole Martin Moen underviser i filosofi ved lærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Kompetanse

Ole Martin har en doktorgrad i filosofi og er utdannet religionslærer fra Universitetet i Oslo. Han arbeider hovedsakelig med etikk, og særlig med hvordan vi kan tenke klart og ryddig om kontroversielle temaer slik som bioteknologi, aktiv dødshjelp, rus og seksualitet. Ved siden av å være førsteamanuensis er han er fast husfilosof på Verdibørsen, NRK P2s magasin for livssyn og etikk, og en av grunnleggende av Humanistskolen, en ungdomsskole i Oslo som vektlegger filosofi og kritisk tenkning. Sammen med Aksel Braanen Sterri driver han podcasten Moralistene.

To dager i uken arbeider Ole Martin ved Universitetet i Oslo, der han er leder for forskningsprosjektet “What should not be bought and sold?”, som i 2016 ble tildelt 9 millioner kroner av Norges forskningsråd.

CV

Doktorgrad i filosofi, Universitetet i Oslo, 2013

Praktisk pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo, 2013

Visiting PhD Fellow, University of Oxford, 2011

Mastergrad i idéhistorie, Universitetet i Oslo, 2009

Visning Student Researcher, University of California, Berkeley, 2008

Bachelorgrad i idéhistorie, Universitetet i Oslo, 2007

Publikasjoner

Bøker

Aktiv dødshjelp - etikk ved livets slutt. Med Aksel Braanen Sterri. Cappelen Damm Akademisk, 2019.

Essayskriving - kort og klart. Høyskoleforlaget, 2011.

 

Artikler

“The Unabomber’s Ethics”, Bioethics 33 (2) 2019: 223-229

“Pedophilia and Computer-Generated Child Pornography” (with A. B. Sterri), Handbook of Philosophy and Public Policy. David Boonin (ed.). Palgrave Macmillan, 369-381  

“An Argument for Intrinsic Value Monism”, Philosophia 44 (4) 2017: 1375-1385

“An Argument for Hedonism”, Journal of Value Inquiry 50 (2) 2016: 267–81

“Checking People Out” (chapter), Philosophers Take on the World. David Edmonds (ed.). Oxford: Oxford Univ Press, 2016: 122-24

“Smarter Babies”, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 25 (3) 2016: 515–517

“The Ethics of Wild Animal Suffering”, Nordic Journal of Applied Ethics 10 (1) 2016: 91–104

“Bright New World”, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 25 (2) 2016: 282–287

“Paying for Sex - Only for People with Disabilities?” (co-authored with Brian Earp), Journal of Medical Ethics 42 (1) 2016: 54–56

“Review: Peter Singer and Katarzyna de Lazari-Radek: ‘The Point of View of the Universe:  Sidgwick and Contemporary Ethics’”, Utilitas 27 (1) 2015: 115–17

“The Case for Cryonics”, Journal of Medical Ethics 41 (8) 2015: 677–681

“Hedonism Before Bentham”, Journal of Bentham Studies 17 (1) 2015: 1–19

“The Ethics of Pedophilia”, Nordic Journal of Applied Ethics 9 (1) 2015: 111–24

“Review: Michael Huemer, ‘The Problem of Political Authority: An Examination of the Right to Coerce and the Duty to Obey’”, Philosophical Quarterly 64 (256) 2014: 198–200

“Should We Give Money to Beggars?”, Think 13 (37) 2014: 73–76

“Prostitution and Sexual Ethics: A Reply to Westin”, Journal of Medical Ethics 40 (2) 2014: 88

“Prostitution and Harm: A Reply to Anderson and McDougall”, Journal of Medical Ethics 40 (2) 2014: 84–85

“Is Prostitution Harmful?”, Journal of Medical Ethics 40 (2) 2014: 73–81. Feature article with invited responses.

“The Unity and Commensurability of Pleasures and Pains”, Philosophia 41 (2) 2013: 527–543

“Bokanmeldelse: Morten Magelssen, ‘Menneskeverd i klinikk og politikk’”, Norsk filosofisk tidsskrift 48 (3/4) 2013: 315–317

“Cosmetic Surgery”, Think 11 (31) 2012: 73–79

“Is Life the Ultimate Value?”, Reason Papers 32 (2) 2012: 84–116

“Innledende essay”, Statsmaktens grenser by Wilhelm von Humboldt. Andreas Harald Aure (ed.) Oslo: Unipub, 2011, 8–28

“Review: Jan Narveson, ‘This is Ethical Theory’”, Journal of Value Inquiry  45 (3) 2011: 337–41