Ole Martin Nordskaug

Overingeniør

Avdeling for infrastruktur
IT-avdeling
Campus Drammen (3406C)

Ansvarsområder

  • FollowMe Uniflow utskriftsløsning
  • Skype for Business
  • Competella Sentralbord
  • Telefoni Fast/mobil
  • Integrasjoner

Kompetanse

Fagområder:
Print,  Sentralbord, Samhandling og Telefoni. 

CV

Utdanning:
Cand. Mag. grad fra HiBu
2 år Øk/adm med fordypning i økonomistyring
1 år Informatikk
1 år PPU med fordypning i informatikk