Ove Roy Schjølberg

Ove Roy Schjølberg

Førstelektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-135)
Jobber innenfor fagfeltet bedriftsøkonomi. Førstelektor II ved handelshøgskolen i Tromsø.

Ansvarsområder

Undervisning og veiledning:

  • Bedriftsøkonomiske beslutninger og modellering i Excel
  • Verdipapiranalyse
  • Verdsettelse
  • Finans

Kompetanse

Bedriftsøkonomisk analyse:

  • Finans
  • Operasjonsanalyse

CV

Førstelektor i bedriftsøkonomisk analyse siden september 2011. Ansatt i høgskolesystemet siden august 2006. Før det har jeg innehatt ulike stillinger på ulike nivå i det private næringsliv.

Utdanning:

  • Høgskoleingeniør (maskin)
  • Høgskolekandidat i økonomisk-administrative fag
  • MSc økonomisk-administrative fag, spesialisering bedriftsøkonomisk analyse

Publikasjoner