Øystein Daniel Hunslund Lurås

Avdelingsingeniør

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold ()