Øystein Gjertsen

Overingeniør

Avdeling for infrastruktur
Seksjon for brukernære tjenester
Campus Porsgrunn (A-179A)