Øystein Røynesdal

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Vestfold ()

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner