Øyvind Risa

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (M-308)
Hovedarbeidsområde har i de senere årene blitt mer og mer konsentrert til musikk i Barnehagelærerutdanningen; musikkaktiviteter som barnehagelærere kan bruke i sitt arbeid i barnehagen, og ikke minst å se på et mangfold av sanger som brukes, har vært brukt og kanskje burde brukes mer sammen med barna. Jeg har også brukt en god del tid på å se på opphavet til en del barnesanger: hvor kommer de ulike sangene fra? Og tenker vi til vanlig over at "Gubben Noak"/ "Gubba Noa", "Bjørnen sover", "Se nå snør det" og "Kom min snille.." synges på samme melodi, som også blir brukt på "Atte Katte Noa"? Det finnes såååå mange dubletter i denne sammenhengen. Og med undervisning i musikk innen kunnskapsområdet STM (Språk, Tekst og Matematikk), er jeg blitt ekstra oppmerksom på, og har lest en god del om sammenhengen mellom språkutvikling og musikk.

Ansvarsområder

 

  • Musikk i PPU
  • Musikk i Grunnskolelærerutdanningen
  • Musikk i Barnehagelærerutdanningen:
  1. Musikk i KKK (Kunst, Kultur og Kreativitet)

Også

  • Musikk i KKK 1
  • Musikk i KKK 2
  • Musikk i STM (Språk, tekst og matematikk)
  • Musikk i Småbarn og estetikk

Kompetanse

CV

Utdanning

1976-79: 3-årig allmennlærerutdanning; Kristiansand Lærerhøgskole

1979-80: Årsenhet i musikk; Kristiansand Lærerhøgskole

1980: Deleksamener i hørelære og satslære; Agder musikkonservatorium

1986: Hovedfag i musikkpedagogikk; Bergen Lærerhøgskole

Praksis

1980 - 1993: Musikklærer. Sagavoll Folkehøgskole, 3810 GVARV. Leder for musikklinja.

1989 – 90: Høgskolelektor i musikk; Kristiansand Lærerhøgskole.

1993-dd: Høgskolelektor, fra 1995 1. lektor i musikk; Telemark Lærerhøgskole/ Høgskolen i Telemark/ Høgskolen i Sørøst-Norge/ Universitetet i Sørøst-Norge.

 

Publikasjoner

 

Korarrangementer på Norsk Musikkforlag

For blandet kor

 


Evaluering av musikk 1- 5 vekttall. Desember 2000. Høgskolen i Telemark, Allmennlærerutdanninga på Notodden. Spørreundersøkelse blant studentene ved fullført kurs (før eksamen) i desember. Porsgrunn: Høgskolen i Telemark 2001 (ISBN ) 39 s.
 

 

Musikkteori og arrangering

Grunnleggende musikkteori og arrangeringsteknikker er basiskunnskap for lærere som skal undervise i musikk i grunnskolen. Musikkteori presenteres her i en pedagogisk tilrettelagt form, med oppgaver underveis. I den nye utgaven er kapitlet om komposisjon lagt om en del, og forsøkt gjort mer i tråd med komposisjonsbegrepet i L97. Det er også lagt til et nytt kapittel om musikkuttrykk.

ISBN: 9788215001586

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/musikkteori-og-arrangering-uf.html