Paal Are Solberg

Personvernombud / Sjefingeniør

Rektors stab
Campus Porsgrunn (A-157E)
Personvernombud - kontor A157E i Porsgrunn

Ansvarsområder

Personvernombud

Kompetanse

Juss & EDB

CV

Publikasjoner