Pedro Alecsander Pinto Nazario

Vitenskapelig assistent

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike ()