Per Åsmund Omholt

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk
Campus Rauland (121)
Spelemann, forsker og pedagog

Ansvarsområder

  • ​emneansvarlig for tre emner på bachelorstudiet i folkemusikk
  • veileder master
  • veileder phd

Kompetanse

Gjennom mange år har jeg formidlet tradisjonsmusikk og kunnskap omkring denne delen av vår kulturarv. Ved Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskolen i Telemark) underviser jeg i både norske og utenlandske studenter i praktiske og teoretiske disipliner, der fagstoffet omfatter musikkteoretiske, kulturhistoriske og samfunnsfaglige emner.

Jeg er aktiv utøver på hardingfele, sjøfløyte, gitar og sang.

 
Jeg er for tiden aktiv innen forskningsprosjekter  på rytme- og tonalitetsstudier.
 

CV

Yrkeserfaring:
- Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Telemark /
Høgskolen i Sørøst-Norge) / Førsteamanuensis    2009 – d.d.
-Høgskolen i Telemark (HiT), høgskolelektor     2000-2009
-Høgskolen i Telemark (HiT), høgskolelærer,      1993 – 2000
-Norges Bygdeungdomslag, kulturkonsulent      1987 – 1990
 

Utdanning:
-Universitetet i Bergen, doktorgrad musikkvitenskap    2004 - 2009
-Universitetet i Bergen, hovedfag etnomusikologi    1997 – 2000
-Rogaland Musikkonservatorium, pedagogikk årsenhet       1992 – 1993
-Universitetet i Trondheim, folkedans, halvårsenhet    1991 – 1992
-Telemark Lærerhøgskole, toårige studier i folkemusikk    1990 – 1992
-Hamar Lærerhøgskole, musikk årsenhet     1985 – 1986
-Telemark Distriktshøgskole, toårige kulturstudier    1883 – 1985
-Romerike Folkehøgskole, teater-/ musikklinje      1982 – 1983
-Ringerike Gymnas, språklinje        1979 – 1982

Annen formidlingsvirksomhet:

 

Jeg har:

 

-sittet i redaksjonen for nivå 1.-skriftet Musikk og tradisjon fra 2013 – d.d.

 

-lang erfaring med arrangering av faglige seminar, både teknisk og programmessig. Er seminaransvarlig i Norsk Folkemusikklags styre.

 

-både gjennom jobb og frivillig arbeid lang erfaring som konsertarrangør. Har som primus motor for Folkemusikkscena på Rauland arrangert mer enn 140 konserter i fra 2004 – 2018

 

- bred erfaring som utøver innen ulike sjangere og i ulike konstellasjoner på hardingfele, gitar, sang, fløyte og munnharpe, også internasjonalt

 

-deltatt på flere fonogramproduksjoner, både som musiker og produsent

 

-laget folkemusikkprogram for radio, bl.a. et program for

Folkemusikktimen på NRK P2 høsten 1996

 

-hatt diverse instruktøroppdrag innen (folke)musikk ut over arbeidet på folkemusikkstudiet, både for barn og voksne, også internasjonalt

 

 

Styreverv / organisasjonsarbeid:

 

         -faglig representant i styret for Høgskolen i Telemark 2011 – 2015

-medlem i FoU-utvalg for fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, Høgskolen   i Telemark 2010-2012

-medlem i styret i Norsk hardingfelesenter 2011 – 2013

-styreleder i Folkemusikkscena på Rauland 2009 – 2018

-vara- og ordinær medlem i styret i Norsk Folkemusikklag (2003 – d.d.)

-leder i Spelemannslaget Falkeriset (2002 – 2010)

-konsertansvarlig i hovedkomiteen for Landskappleiken på Rauland i 2001

-diverse tillitsverv i Norges Bygdeungdomslag (NBU) på lokalt,

            regionalt, nasjonalt og nordisk nivå i årene 1979 – 2000,

-leder i Oslo lokallag av Fellesrådet for det sørlige Afrika (1988 – 89)

-lokalt tillitsvalgt i MFO, Musikernes Fellesorganisasjon

           

             

 

Priser / utmerkelser:

 

Jeg har mottatt:

 

            -Ole Vig-prisen 1990 for generelt arbeid med lokalkultur

-Folkemusikkredaksjonen i NRK P2’s ungdomspris 1992

-Rådet for folkemusikk og folkedans sin fagpublikasjonspris for 2017

Publikasjoner

Omholt 2018: «Meir høgtid enn juleftan», i J.F. Hovden og Ø. Prytz (red.) Kvalitetsforhandlinger – kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur, Fagbokforlaget, (s. 235-260)

Omholt 2016a: «Knut Fingarsen Fosslia -sølvklare toner og falske penger», i A.S. Hole (red.) Folkemusikk – tidsskrift for folkemusikk og folkedans, nr. 1(s. 25-29)

Eriksson, K. og Omholt 2016: «Zornmerket, kappleik og kvalitet», i A.S. Hole (red.), Folkemusikk – tidsskrift for folkemusikk og folkedans, nr. 2 (s. 27-32)

Omholt 2015: «Mælefjøllvisa – toner i bevegelse. Om intonasjon i vokal folkemusikk» i Moen (red.): Musikk og tradisjon, Norsk Folkemusikklags skrift nr. 29, Novus forlag (29-58)

Aksdal/ Kolltveit / Moen / Omholt (red.) 2014: Hardingfeledekoren, Novus forlag

Omholt 2012: «48.600 måter å spille en slått på» i Kolltveit (red.): Musikk og tradisjon, Norsk Folkemusikklags skrift nr. 26, Novus forlag (68-92)

Omholt 2011: «Rytmen i kryllingspringar» i Kolltveit (red.): Musikk og tradisjon, Norsk Folkemusikklags skrift nr. 25, Novus forlag (47-65)

Omholt 2010: «How old is a tune?» i Ziegler, Susanne (red.): Historical Sources and Source Criticism, Skrifter nr. 29, Svensk Visarkiv, (s. 169-178)
  
Omholt 2009: Regional og typologisk variasjon i norsk slåttemusikk,  Doktorgradsavhandling, Griegakademiet, UiB, publisert på Telemark Open Research Archive (TEORA), http://hdl.handle.net/2282/958

Omholt 2008: «På jakt etter folkemusikkskalaen – et overblikk», i Ressem (red.): Norsk folkemusikklags skrift nr. 22, Novus forlag ( s. 27-59)

Omholt 2007a: «Tradisjonsområder – konstruksjon eller realitet?», i Thedens (red.): Norsk Folkemusikklags skrift nr. 20 (s.1-19)

Omholt 2007b: «Om kadensformlene i springar og pols», i Ressem (red.): Norsk Folkemusikklags skrift nr. 21, Novus forlag (s.73-85)

Jordstøyl, Hommo, Omholt 2004 (red.): Jubileumsskrift for Vinje Spilemannslag og Spelemannslaget
Falkeriset

Omholt 2000: Form og struktur i norsk slåttemusikk – et analysearbeid med utgangspunkt i et materiale fra Krødsherad, Hovedfagsavhandling i etnomusikologi, Griegakademiet, Universitetet i Bergen