Per Eirik Undheim

Universitetslærer

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D1-56)

Ansvarsområder

  • Undervisning i Navigasjon 1 og 2 for nautikk
  • Undervisning i skipskonstruksjon og stabilitet for nautikk

Kompetanse

CV

Publikasjoner