Per Mangset

Professor Emeritus

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Bø (2-359)

Kompetanse

Kulturpolitikk, kultursosiologi