Petra Kern-Nilsen

Lønnsansvarlig HS

Personal- og organisasjonsavdeling
Seksjon for lønn og personaltjenester
Campus Porsgrunn (K-217)

Ansvarsområder

  • Lønnsansvar for Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Digital sykemelding
  • Fagansvar for NAV Refusjoner (oppfølging/kontroll av fravær og refusjonsbeløpene fra NAV for sykefravær)
  • Foreldrepermisjoner
  • Løpende oppgaver innen lønnsområdet