Petter A Kongsgården

Petter A Kongsgården

Timelærer / Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Notodden (N-133)