Petter Andreas Kristensen

Petter Andreas Kristensen

Overingeniør

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D1-73)