Petter Løvsjø

Overingeniør

Avdeling for infrastruktur
Seksjon for digital organisasjonsutvikling
Campus Porsgrunn (A-180B)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner