Pia Cecilie Bing-Jonsson

Visedekan for profesjonsutdanning

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Campus Vestfold (C2-70)
Spesialområder: Profesjonell kompetanse, utdanningskvalitet, eldreomsorg, geriatri, avansert sykepleie, kommunehelsetjeneste, instrumentutvikling, kompetansemåling, psykometri, kvantitative metoder, pedagogikk.

Ansvarsområder

Visedekan for profesjonsutdanningene med delegert ansvar for fakultetets profesjonsutdanninger:

 • Strategisk ansvar for utvikling av profesjonsutdanningene på alle nivå ved fakultetet

 • Realisere profesjonsutdanningenes overordnede mål

 • Strategisk utvikling av utdanningskvalitet i hele fakultetet

 • I samarbeid med dekan og instituttlederne ha ansvar for internasjonalisering av studieporteføljen

 • Ansvar for intern og ekstern strategisk samhandling

Kompetanse

Utdanning

1999: Grunnutdanning sykepleie, Høgskolen i Vestfold

2004: MSc Health Promotion, University of Wales

2015: PhD, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

1999-2000: Sykepleier, Basel, Sveits

2004-2006: Klinisk spesialist, Medi-Stim, Oslo

2006-2010: Forsknings- og utviklingsleder, Undervisningssykehjemmet i Oslo

2010-2011: Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold

2011-2014: Stipendiat, Universitetet i Oslo

2014-2016: Førsteamanuensis, Høgskolen i Sørøst-Norge

2017-        : Visedekan for profesjonsutdanningene, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge

Publikasjoner

 • Bing-Jonsson, P. C., & Tønnesen, S. (2016). Urinveisinfeksjon blant eldre pasienter i hjemmesykepleien: kunnskaper, praksis og mulige forbedringspunkter. Sykepleien Forskning.
 • Eriksen, S. V., & Bing-Jonsson, P. C. (2016). Urinstix – kan vi stole på den?  Sykepleien Forskning.
 • Bing-Jonsson, P. C., Hofoss, D., Kirkevold, M., Bjørk , I. T., & Foss, C. (2016). Sufficient competence in community elderly care? Results from a competence measurement of nursing staff. BMC Nursing, 15(5). doi:10.1186/s12912-016-0124-z
 • Bing-Jonsson, P. C., Bjørk , I. T., & Foss, C. (2015). The competence gap in community elderly care: Imbalance between expected and actual nursing staff competence. Nordic Journal of Nursing Research. doi: 10.1177/0107408315601814
 • Bing-Jonsson, P. C. (2015). Nursing Older People - Competence Evaluation Tool. Development and psychometric evaluation of an instrument measuring community-based nursing staff competence. (PhD), University of Oslo, Oslo.  
 • Bing-Jonsson, P. C., Hofoss, D., Kirkevold, M., Bjørk, I. T., & Foss, C. (2015). "Nursing Older People - Competence Evaluation Tool": Development and psychometric evaluation. Journal of Nursing Measurement, 23(1), 127-153. doi: 10.1891/1061-3749.23.1.127
 • Bing-Jonsson, P. C., Bjørk, I. T., Hofoss, D., Kirkevold, M., & Foss, C. (2015). Competence in advanced older people nursing: development of ‛Nursing older people - Competence evaluation tool’. International Journal of Older People Nursing, 10, 59-72. doi: 10.1111/opn.12057
 • Bing-Jonsson, P. C., Bjørk, I. T., Hofoss, D., Kirkevold, M., & Foss, C. (2013). Instruments Measuring Nursing Staff Competence in Community Health Care. A Systematic Literature Review. Home Health Care Management & Practice, 25(6), 282-294. doi: 10.1177/1084822313494784
 • Torp, S., Bing-Jonsson, P. C., & Hanson, E. (2013). Experiences with using information and communication technology to build a multi-municipal support network for informal carers. Informatics for health & social care, 38(3), 265-279. doi:http://dx.doi.org/10.3109/17538157.2012.735733
 • Næss, G., Bing-Jonsson, P. C., & Gyltnes, K. A. Ø. (2011). Bedre samhandling om multisyke eldre : kvalitetssikring av medikamentell behandling og vurdering av helsetilstand i primærhelsetjenesten : et kvalitetsforbedringsprosjekt i samarbeid mellom Høgskolen i Vestfold , 12 kommune samarbeidet i Vestfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold : en pilotstudie. Retrieved from Høgskolen i Vestfold: http://bit.ly/oRqDyM

Mediadekning