Pia Cecilie Bing-Jonsson

Visedekan for profesjonsutdanning

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Campus Vestfold (C2-70)
Spesialområder: Profesjonell kompetanse, utdanningskvalitet, eldreomsorg, geriatri, avansert sykepleie, kommunehelsetjeneste, instrumentutvikling, kompetansemåling, psykometri, kvantitative metoder, pedagogikk.

Ansvarsområder

Som visedekan jobber jeg med:

  • Utvikling av utdanningene ved fakultetet (bachelor og master), f.eks. gjennom å introdusere moderne undervisningsmetoder som «flipped classroom»

  • Å ivareta utdanningskvalitet i hele fakultetet, f.eks. arbeid med Studiebarometeret og Studenters helse- og trivselsundersøkelse, samt evaluering av emner og utdanninger

  • Internasjonalisering av utdanningene, dvs. utveksling og innveksling av studenter og lærere, ta i bruk engelsk i større grad (for eksempel gjennom engelskspråklig forskning i fagene)

  • Kontakt med studenttillitsvalgte for å ivareta studenters stemme og medvirkning i utviklingsarbeidet

Kompetanse

Utdanning

1999: Grunnutdanning sykepleie, Høgskolen i Vestfold

2004: MSc Health Promotion, University of Wales

2015: PhD, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

1999-2000: Sykepleier, Basel, Sveits

2004-2006: Klinisk spesialist, Medi-Stim, Oslo

2006-2010: Forsknings- og utviklingsleder, Undervisningssykehjemmet i Oslo

2010-2011: Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold

2011-2014: Stipendiat, Universitetet i Oslo

2014-2016: Førsteamanuensis, Høgskolen i Sørøst-Norge

2017-        : Visedekan for profesjonsutdanningene, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge

CV

Publikasjoner

Taylor, Bing-Jonsson, & Fagerström. (2019). The Objective Structured Clinical Examination in Evolving Nurse Practitioner Education: A Study of Students’ and Examiners’ Experiences. Nurse Education in Practice, 37, 115-123. doi: 10.1016/j.nepr.2019.04.001

Bing-Jonsson, P. C. (2019). Avansert klinisk sykepleie i helse- og omsorgstjenester i kommunene. In L. Fagerström (Ed.), Avansert klinisk sykepleie (1 ed., pp. 17). Oslo: Gyldendal.

Mæland, K. S., Sande, R. K., & Bing-Jonsson, P. C. (2019). Risk for delivery complications in Robson Group 1 for non-Western women in Norway compared with ethnic Norwegian women – A population-based observational cohort study. Sexual & Reproductive Healthcare, 20, 42-45. doi:10.1016/j.srhc.2019.02.006

Bing-Jonsson, P. C. (2018). Nurse practitioners need to fill competence gaps in primary health care. Paper presented at the ICN NP/APN 2018, Rotterdam, Netherlands.

Bing-Jonsson, P. C., Slater, P., McCormack, B., & Fagerström, L. (2018). Norwegian translation, cultural adaption and testing of the Person-centred Practice Inventory – Staff (PCPI-S). BMC Health Services Research, 18(555). doi:10.1186/s12913-018-3374-5

Sánchez, V. G., Taylor, I., & Bing-Jonsson, P. C. (2017). Ethics of smart house welfare technology for older adults: a systematic literature review. International Journal of Technology Assessment in Health Care. doi:https://doi.org/10.1017/S0266462317000964

Tieges, Z., Watne, L. O., Bing-Jonsson, P. C., Stíobhairt, A., & MacLullich, A. M. (2017). Diversity of opinions on delirium severity: an international survey of 344 delirium specialists. Paper presented at the 12th annual meeting of  the European Delirium Association Oslo, Norway.

Bing-Jonsson, P. C., & Tønnesen, S. (2016). Urinveisinfeksjon blant eldre pasienter i hjemmesykepleien. Sykepleien Forskning. doi:10.4220/Sykepleienf.2016.59386

Tønnessen, Siri; Bing-Jonsson, Pia Cecilie. (2015) Er hjemmesykepleiens praksis for urinstixing og urinprøvetaking forsvarlig?. Sykepleiekonferansen 2015; 2015-06-08 - 2015-06-09
HSN

Eilertsen, Ingrid; Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Fagerström, Lisbeth. (2016). Objective Structured Clinical Examination in Advanced Practice Nursing Education. 9th ICN INP/APN Network Conference; 2016-09-08 - 2016-09-11

Eilertsen, Ingrid; Johansen, Edda Aslaug; Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Fagerström, Lisbeth. (2016)
Objective structured clinical examination (OSCE) for avansert klinisk sykepleie - Fokusgruppeintervju med studenter, sensorer og simulerte pasienter. Nordisk konferanse om simulering; 2016-02-03 - 2016-02-04

Eriksen, S. V., & Bing-Jonsson, P. C. (2016). Kan vi stole på urinstix? Sykepleien Forskning. doi:10.4220/Sykepleienf.2016.58641

Bing-Jonsson, P. C., Hofoss, D., Kirkevold, M., Bjørk , I. T., & Foss, C. (2016). Sufficient competence in community elderly care? Results from a competence measurement of nursing staff. BMC Nursing, 15(5). doi:10.1186/s12912-016-0124-z

Bing-Jonsson, P. C., Bjørk , I. T., & Foss, C. (2015). The competence gap in community elderly care: Imbalance between expected and actual nursing staff competence. Nordic Journal of Nursing Research. doi: 10.1177/0107408315601814

Bing-Jonsson, Pia Cecilie; Mølstad, Kathy; Westra, B. L.; Saranto, Kaija; Moen, Anne. (2014)
eHealth literacy – a competence challenge for the nursing workforce.. NI2014,; 2014-06-21 - 2014-06-25 UiO

Bing-Jonsson, P. C. (2015). Nursing Older People - Competence Evaluation Tool. Development and psychometric evaluation of an instrument measuring community-based nursing staff competence. (PhD), University of Oslo, Oslo.   

Bing-Jonsson, P. C., Hofoss, D., Kirkevold, M., Bjørk, I. T., & Foss, C. (2015). "Nursing Older People - Competence Evaluation Tool": Development and psychometric evaluation. Journal of Nursing Measurement, 23(1), 127-153. doi: 10.1891/1061-3749.23.1.127

Bing-Jonsson, P. C., Bjørk, I. T., Hofoss, D., Kirkevold, M., & Foss, C. (2015). Competence in advanced older people nursing: development of ‛Nursing older people - Competence evaluation tool’. International Journal of Older People Nursing, 10, 59-72. doi: 10.1111/opn.12057

Bing-Jonsson, P. C., Bjørk, I. T., Hofoss, D., Kirkevold, M., & Foss, C. (2013). Instruments Measuring Nursing Staff Competence in Community Health Care. A Systematic Literature Review. Home Health Care Management & Practice, 25(6), 282-294. doi: 10.1177/1084822313494784

Torp, S., Bing-Jonsson, P. C., & Hanson, E. (2013). Experiences with using information and communication technology to build a multi-municipal support network for informal carers. Informatics for health & social care, 38(3), 265-279. doi:http://dx.doi.org/10.3109/17538157.2012.735733

Næss, G., Bing-Jonsson, P. C., & Gyltnes, K. A. Ø. (2011). Bedre samhandling om multisyke eldre : kvalitetssikring av medikamentell behandling og vurdering av helsetilstand i primærhelsetjenesten : et kvalitetsforbedringsprosjekt i samarbeid mellom Høgskolen i Vestfold , 12 kommune samarbeidet i Vestfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold : en pilotstudie. Retrieved from Høgskolen i Vestfold: http://bit.ly/oRqDyM