Prasanna Kumara Welahetti Welahettige

Stipendiat

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (E-109)