Ragnhild Elisabeth Lund

Professor i engelsk / engelskdidaktikk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-28)
Jeg underviser engelsk på bachelorprogrammet i språk, på Grunnskolelærerutdanningene og på engelskkurs for lærere (Kompetanse for Kvalitet). Jeg veileder bachelor-, master- og PhD-kandidater. Forskningsarbeidet mitt er for tiden spredt på ulike prosjekter: innholdet i engelsklæreverk, læreres utbytte av videreutdanningskurs, skriving og lesing i engelskfaget. Se Cristin og LinkedIn for mer info.

Ansvarsområder

Lenke til Cristin

Kompetanse

CV

Utdanning

1975        Lærerprøva, Bergen lærerhøgskole.

1977/78   Et års studieopphold ved University of California / Berkeley.

1979        Hovedfag i engelsk, Universitetet i Trondheim, med oppgaven Towards Ideological Clarity. A Study of Imamu Amiri Baraka's Plays.

1999/2000 Fulbright-stipendiat, University of Colorado / Boulder.

2007         Dr. art. i engelskdidaktikk fra Universitetet i Bergen, med avhandlingen Questions of Culture and Context in English Language    Textbooks. A Study of Textbooks for the Teaching of English in Norway.

Arbeidserfaring

1979-1992      Høgskolelektor i engelsk, Nesna lærerhøgskole (permisjon 1989-91).

1989-1991      Prosjektleder Regionalt kultursamarbeid i Nordland, Nordland fylkeskommune.

1990-1992      Freelance journalist, Rana Blad.

1992 - dd      Høgskolelektor / førsteamanuensis / professor i engelsk / engelskdidaktikk ved Høgskolen i Vestfold / Høgskolen i Buskerud og Vestfold / Høgskolen i Sørøst-Norge.

Publikasjoner

2017

 • «I feel much more confident now.» Om engelsklærere og videreutdanning. (Med Therese Tishakov). I Kverndokken, Kåre, Norunn Askeland & Henriette Hogga Siljan (red). Kvalitet og kreativitet i klasserommet – ulike perspektiver på undervisning. Bergen: Fagbokforlaget / Landslaget for norskundervisning, 171-192.

2016

 • Searching for the indigenous: Urfolk i engelskverket Searching. I Askeland, Norunn & Bente Aamotsbakken (red). Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter. Kristiansand: Portal forlag, 15-33.
 • English for Teachers and Learners (Med Mona Evelyn Flognfeldt). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Handwriting as a tool for learning in ELT. ELT Journal 70/1, 48-56.

2015

 • All write: Samarbeid om skriving i engelskopplæringen. Nordic Journal of Modern Language Methodology, 3 (2), 62-73.

2014

 • Writing in EFL teachers’ education. Acta Didactica Vol. 8, nr. 1, 1-18. 
 • Kulturkunnskap og språkopplæring. I Bjørke, Camilla, Magne Dypedahl & Gro-Anita Myklevold (red). Fremmedspråksdidaktikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 168-179.
 • Skriving i språkfagene. I Bjørke, Camilla, Magne Dypedahl & Gro-Anita Myklevold (red). Fremmedspråksdidaktikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 43-57.

2013

 • Bli bedre i engelsk. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Skriving i engelsk fellesfag, Vg1. (Med Fredrik Borgen). I Askeland, Norunn & Bente Aamotsbakken (red). Syn for skriving. Læringsressurser og skriving i skolens tekstkulturer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 151-170.
 • Skriveoppgaver i to engelsklæreverk for mellomtrinnet. I Askeland, Norunn, Eva Maagerø & Bente Aamotsbakken (red). Læreboka. Studier i ulike læreboktekster. Trondheim: Akademika forlag, 83-101.

2012