Ragnhild Evensen

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-9)
Pedagogikk i lærerutdannningen Master i pedagogikk Master i utdanningsledelse

Ansvarsområder

 

 • Koordinator for master i utdanningsledelse - campus Drammen
 • Emnenasvarlig for emne " inkludering og likeverd" på Master i pedagogikk
 • Prosessveileder i prosjekt " Kompetanse for mangfold" Vestfold fylke.
 • Faglig prosjektansvarlig: Mentorprosjekt i folkehøgskolen- pilot 2016-17.
 • Faglærer i pedagogikk og elevkunnskap GLU 1-7 - campus Vestfold

Kompetanse

 • endring og utviklingsabeid
 • flerkulturell pedagogikk
 • veiledning
 • administrasjon
 • ledelse

CV

Utdanning

 • Cand.polit.graden i pedagogikk (UIO)
 • mellomfag i sosialantropologi (UIO)
 • diverse lederutdannning
 • UHRs dekanskole

Arbeiderfaring:

 • 2016 - d.d. Høgskolelektor
 •  2010-2015 instituttleder
 • 2009 -2010  høgskolelektor
 • 2006 -2009 pedagogisk-psykologisk rådgiver/ nestleder
 • 2004-2006 høgskolelektor/prosjektleder
 • 2001-2004 pedagogisk-psykologisk rådgiver
 • 1999-2001 rådgiver og faglærer i videregående skole

 

 

 

 

Publikasjoner