Ragnhild Sørum Falk

Førsteamanuensis II

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen ()

Ansvarsområder

  • Emneansvarlig PHDQUAN510, PhD-kurs i kvantitativmetode
  • Foreleser MKVANT606, Master-kurs i kvantitativmetode 

 

Kompetanse

Statistiker

CV

Publikasjoner