Rakel Rohde Næss

Førstelektor / Studiekoordinator

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (C2-34)
Førstelektor i pedagogikk. Programkoordinator for prosjekt: Master i Grunnskolelærerutdanning (overgangsmaster) campus Bakkenteigen og Campus Notodden.

Ansvarsområder

  • Programkoordinator for pilotering av nye mastere i grunnskolelærerutanningene.
  • Foreleser i pedagogikk og elevkunnskap
  • Forsker

Kompetanse

Mine forskningsinteresser er knyttet til undervisning og læring innenfor profesjonen lærer. Noen av temaene jeg har forsket på er hva som motiverer studenter til å søke lærerutdanning, hvordan vi kan skape gode feedback-kulturer, bruk av digitale mapper, veiledning og hvordan lærere arbeider med bruk av konstruerte læringsomgivelser for å øke studenters læringsutbytte og muligheter for samarbeidslæring.  

CV

Publikasjoner