Randi Forberg Wist

Universitetsbibliotekar

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Bibliotekseksjon
Campus Drammen ()
Du treffer meg på biblioteket på campus Drammen. Jeg betjener skranken, underviser, veileder og jobber ellers med katalogisering og markedsføring.

Ansvarsområder

  • Undervisning og veiledning i kildehenvisning (APA) og litteratursøk
  • Katalogisering av nye bøker og utsendelse av informasjon om nye bøker til ansatte 
  • Markedsføring av bibliotekets arrangementer og tjenester internt og eksternt  
  • Kontaktbibliotekar for Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Kontakbibliotekar for Handelshøyskolen

Kompetanse

- Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra HiOA

- Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i psykologi fra NTNU