Rebaz Ziad Ahmad

Programvareutvikler / Overingeniør

Avdeling for infrastruktur
Seksjon for digital organisasjonsutvikling
Campus Kongsberg (5322)

Kompetanse

Utvikler software løsninger i Windows-miljø, ved automatisering/integrasjon fra/til intranett, P360, Office365, Skype for Business, PureService, Cristin, WISEFlow - APIer, CRUD, dokument-prosessering.

NetBeans, Visual Studio, Code::Blocks, Android Studio, QT Creator

C/C++, JAVA, Android, C#.NET

XML/JSON <-> SOAP/REST/GraphQL

Git/GitHub

CV

BSc Computer Engineering

MSc Systems Engineering