Rebaz Ziad Ahmad

Programvareutvikler / Overingeniør

Avdeling for infrastruktur
Seksjon for digital organisasjonsutvikling
Campus Kongsberg (5322)

Kompetanse

Utvikler software løsninger i Windows-miljø, ved automatisering/integrasjon fra/til intranett, P360, Office365, Skype for Business, PureService, Cristin, WISEFlow - videre med APIer, CRUD, dokument-prosessering.

NetBeans, Visual Studio, Code::Blocks, Android Studio, QT Creator, BlueJ

C/C++, JAVA (JDK+Android SDK), C#.NET, HTML/CSS/PHP, VHDL

MSSQL, MySQL, SQLite

XML/JSON <-> SOAP/REST/GraphQL

Git/GitHub

CV

BSc Computer Engineering (HiBu, nå USN)

MSc Systems Engineering (HBV, nå USN)