Richard Giulianotti

Professor II

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø (2-322B)