Richard Thue

Høgsk. / Øvingslærer

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg (5377)