Rolf Ergon

Professor emeritus

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (B-234)
Fortsatt aktiv forsker, nå innen evolusjonsmodellering - siste artikkel i Journal of evolutionary biology 2017.

Kompetanse

CV

https://web01.usn.no/~rolfe/

Publikasjoner

https://web01.usn.no/~rolfe/