Rolf Longva

Høgsk-/øvingslærer

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg (5384)