Rolf Petter Hegland

Rolf Petter Hegland

Spesialbibliotekar

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Bibliotekseksjon
Campus Kongsberg (4319)

Ansvarsområder

  • Veiledning og undervisning i litteratursøk, kildebruk og referanseteknikk
  • Kontaktbibliotekar Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • Kontaktbibliotekar USN Handelshøyskolen
  • Superbruker bibliotekets nettsider
  • Superbruker EndNote
  • Superbruker Oria
  • Tidsskrifter trykte
  • Purringer og erstatninger
  • Hovedtillitsvalgt Bibliotekarforbundet
  • Styringsgruppe Forum for økonomibibliotekarer (FØB)