Rolf Qvenild

Førstelektor / Timelærer

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg (5371)