Roy Kenneth Skulstad-Hansen

Økonomirådgiver TNM

Økonomiavdelingen
Seksjon for økonomitjenester
Campus Vestfold (D2-116)

Ansvarsområder

 • Controller Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • Budsjett
 • Regnskap, analyser og rapportering
 • Generell økonomisk rådgivning
 • Prosjektrådgivning EU prosjekter

CV

Utdanning 

 • Executive Master of Management, BI Oslo

Finansiell strategi, makroøkonomi, og strategisk ledelse (herunder verdivurderinger, investering, finansiering, pengepolitikk, finanspolitikk, pengepolitikk, konjunkturer, økonomisk vekst og utvikling, finansiell stabilitet, strategisk lederskap, strategisk valg og analyse, verdiskaping, etikk, fusjoner og oppkjøp, strategiske allianser, outsourcing, internasjonal lederskap)

 • 3-årig revisjon, Høgskolen i Telemark

 

Arbeidserfaring

Stillinger ved HSN:

 • Økonomisk rådgiver / controller (2001 - dd.)
 • Kontorsjef (2004-2001), Høgskolen i Vestfold - Avdeling for helsefag. Administrativ leder for adm, stud.adm., budsjett, økonomi, IT og intern kontroll

Før HSN:

 •   Selvstendig næringsdrivende. Leder, koordinator og salg av telefoni mot personkunde- og  foreningsmarkedet
 •   Økonomidirektør, Radio 1 Norge AS. Ansvarlig for administrasjon, økonomi/finans, intern kontroll, it/teknisk, booking, samordning mellom avdelingene og uteenhetene/byene
 •  Økonomisjef, Vital Skade AS. Ansvarlig for administrasjon og økonomi/finans
 •   Revisor, DnB Konsernrevisjon. Revisjon av datterselskapene knyttet til Investor/fond, Finans, Factoring, Forsikring, Eiendom/Eiendomsforvaltning, diverse ANS, samt Morselskapene DnB ASA og Vital Forsikring ASA
 •   Revisor, Akershus fylkesrevisjon. Revisjon av sykehus, psykiatri, spesialenheter, skoler, samt eiendom
 •   Revisor, Østfold kommunerevisjon. Revisor Sarpsborg og Halden kommune

 

Publikasjoner