Rune Åkvik Nilsen

Professor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-94)
Professor i sosiologi. Utdannet sosiolog ved Universitet i Oslo i 1993 med historie og samfunnsøkonomi som støttefag. Fagansvarlig programkoordinator for bachelor i sosiologi og årsstudium i sosiologi ved USN. Jeg er født i Tønsberg, bor nå på Råel nær byen. Spilte fotball for Flint i ungdommen, kretsmester i Vestfold med klubbens veteranlag i noe mer moden alder. Jeg underviser om sosiologiske tenkemåter og perspektiver, klassisk og moderne sosiologisk teori, og samtidsdiagnoser. Disse temaene står også sentralt i min forskning, som grovt sett kan grupperes i fire temaområder. 1) Studiet av forholdet mellom økonomi og samfunn stod sentralt i den klassiske sosiologien, og innbefatter både økonomisk histore og økonomisk sosiologi. Dette er sentrale forskningsfelt for en handelshøyskole. Inspirert av særlig Max Weber har jeg helt siden studietiden hatt en vedvarende interesse for store spørsmål om kapitalisme og modernitet, i et historisk, sammenlignende og teoretisk sosiologisk perspektiv. I 2018 publiserte jeg et essay om kapitalismens historie (se publikasjoner nedenfor). Nå er jeg i oppstartsfasen av et prosjekt hvor jeg vil sammenligne Weber med Thomas Pikettys mye omtalte nye storverk om kapital og ideologi. 2) Siden tidlig på 2000-tallet har jeg vært kritisk engasjert i Zygmunt Baumans sosiologi, både hans modernitetsforståelse mer generelt, og mer spesifikt samtidsdiagnosen om den flytende moderniteten. I artikkelen 'Getting to Norway' (se publikasjoner nedenfor) kritiserer jeg Bauman - og Pierre Bourdieu - for at de ikke er i stand til å forklare hvorfor et så vellykket samfunn som det norske er mulig. 3) Pierre Bourdieu er den mest innflytelsesrike sosiologen i den norske sosiologien. Nærmest som en dyd av nødvendighet har jeg derfor fordypet meg i hans sosiologi i de senere årene. Resultatet foreløpig er både kritikk (se artikkel ovenfor) og anerkjennelse, særlig knyttet til spørsmål om mannsdominans i samfunnet. De siste årene har jeg samarbeidet med førstelektor i sosiologi Rønnaug Sørensen om dette (se flere paper nedenfor), og vi vil arbeide videre med spørsmål knyttet til Bourdieus relevans på dette feltet. 4) Jeg er vedvarende engasjert i spørsmål knyttet til hva sosiologi er og bør være. I den senere tid har dette ført meg tilbake til den amerikanske sosiologen C. Wright Mills, en sosiolog jeg har beundret siden studietiden. Tidlig i 2020 publiserte jeg et essay om Mills (se publikasjoner nedenfor), og jeg arbeider også med å få utgitt en samling tekster av Mills på norsk i 2021-2022.

Ansvarsområder

Kompetanse

 • Klassisk og moderne sosiologisk teori
 • Modernisering og modernitet
 • Kapitalismens historiske sosiologi
 • Makrohistorie/historisk sosiologi
 • Samtidsdiagnoser
 • Samfunnsvitenskapenes grunnlagsproblemer
 • Max Weber
 • Emile Durkheim
 • Zygmunt Bauman
 • Pierre Bourdieu
 • C. Wright Mills

CV

 • Ph.D-kurs i metode (10 studiepoeng), Universitetet i Tromsø 2004
 • Ph.D-kurs i sosiologisk teori (10 studiepoeng), Handelshøjskolen i København 2003
 • Ph.D-kurs i vitenskapsteori (10 studiepoeng), Handelshøjskolen i København 2001
 • Kurs i høyskolepedagogikk, Høgskolen i Nord-Trøndelag 1996
 • Mag.Art. i sosiologi, Universitetet i Oslo 1993
 • Cand. Mag. i samfunnsvitenskap, Universitetet i Oslo 1987
 • Professor i sosiologi, Universitetet i Sørøst-Norge fra 2017
 • Førsteamanuensis i sosiologi, Høgskolen i Vestfold 2009-2017
 • Veileder i sosiologi, NKS Nettstudier 2007-2017 (nå Høyskolen Kristiania Nettstudier)
 • Førsteamanuensis II i sosiologi, Universitetet i Oslo 2003-2011
 • Førsteamanuensis i sosiologi, Høgskolen i Nord-Trøndelag 2003-2009 (nå Nord Universitet)
 • Førstelektor i sosiologi, Høgskolen i Nord-Trøndelag 1999-2003
 • Høgskolelektor i sosiologi, Høgskolen i Nord-Trøndelag 1995-1999
 • Seminarlærer i sosiologi, Universitetet i Oslo 1988-1993
 • Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Sosiologi i dag 2005-2009
 • Formidlingspris 2011. Med på listen over de 200 beste formidlerne ved Universitetet i Oslo. Listen ble laget i forbindelse med universitetets 200-års jubileum i 2011, basert på evalueringer fra studenter og anbefalinger fra kolleger.

Publikasjoner