Rune Åkvik Nilsen

Professor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-76)
Professor i sosiologi. Utdannet sosiolog ved Universitet i Oslo i 1993 med historie og samfunnsøkonomi som støttefag. Fagansvarlig programkoordinator for bachelor i sosiologi og årsstudium i sosiologi ved USN. Underviser om sosiologiske tenkemåter og perspektiver, klassisk og moderne sosiologisk teori, og samtidsdiagnoser. Disse temaene står også sentralt i min forskning. I min forskning har jeg tidligere fokusert mye på klassisk sosiologi, særlig Max Weber, men også Emile Durkheim. I de senere årene har jeg vært opptatt av Zygmunt Bauman og Pierre Bourdieu, to toneangivende sosiologer i nyere tid. Tidlig i 2017 publiserte jeg en artikkel som kritisk drøfter begrensningene i hvilken forklaringskraft disse to tenkerne har for å forstå et så vellykket samfunn som det norske. Høsten 2017 startet jeg et prosjekt i samarbeid med Rønnaug Sørensen (Universitetslektor i sosiologi ved USN) hvor vi drøfter Bourdieus teori om maskulin dominans i en norsk kontekst, mer spesifikt den populære TV-serien SKAM. I august 2018 publiserte jeg et essay om kapitalismens fremvekst (se publikasjoner nedenfor). Jeg er født i Tønsberg, bor nå på Råel nær byen. Spilte fotball for Flint i ungdommen, kretsmester i Vestfold med klubbens veteranlag i noe mer moden alder.

Ansvarsområder

Kompetanse

 • Klassisk og moderne sosiologisk teori
 • Modernisering og modernitet
 • Kapitalismens historiske sosiologi
 • Makrohistorie/historisk sosiologi
 • Samtidsdiagnoser
 • Samfunnsvitenskapenes grunnlagsproblemer
 • Max Weber
 • Emile Durkheim
 • Zygmunt Bauman
 • Pierre Bourdieu

CV

 • Ph.D-kurs i metode (10 studiepoeng), Universitetet i Tromsø 2004
 • Ph.D-kurs i sosiologisk teori (10 studiepoeng), Handelshøjskolen i København 2003
 • Ph.D-kurs i vitenskapsteori (10 studiepoeng), Handelshøjskolen i København 2001
 • Kurs i høyskolepedagogikk, Høgskolen i Nord-Trøndelag 1996
 • Mag.Art. i sosiologi, Universitetet i Oslo 1993
 • Cand. Mag. i samfunnsvitenskap, Universitetet i Oslo 1987
 • Professor i sosiologi, Universitetet i Sørøst-Norge fra 2017
 • Førsteamanuensis i sosiologi, Høgskolen i Vestfold 2009-2017
 • Veileder i sosiologi, NKS Nettstudier 2007-2017 (nå Høyskolen Kristiania Nettstudier)
 • Førsteamanuensis II i sosiologi, Universitetet i Oslo 2003-2011
 • Førsteamanuensis i sosiologi, Høgskolen i Nord-Trøndelag 2003-2009 (nå Nord Universitet)
 • Førstelektor i sosiologi, Høgskolen i Nord-Trøndelag 1999-2003
 • Høgskolelektor i sosiologi, Høgskolen i Nord-Trøndelag 1995-1999
 • Seminarlærer i sosiologi, Universitetet i Oslo 1988-1993
 • Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Sosiologi i dag 2005-2009
 • Formidlingspris 2011. Med på listen over de 200 beste formidlerne ved Universitetet i Oslo. Listen ble laget i forbindelse med universitetets 200-års jubileum i 2011, basert på evalueringer fra studenter og anbefalinger fra kolleger.

Publikasjoner