Rune Øystein Sandaker

Seksjonssjef for økonomitjenester

Økonomiavdelingen
Seksjon for økonomitjenester
Campus Vestfold (G4-58)
Seksjonssjef er leder for seksjon for økonomitjenester. Seksjonen er organisert som en desentralisert fellestjeneste tett ut på fakultetene og skal støtte budsjettansvarlige og prosjektledere med økonomistyring (budsjett og rapportering).

Ansvarsområder

  • Faglig ansvar og kvalitetssikring av daglig drift ved seksjonen og dens fagområde
  • Utvikle seksjon for økonomitjenester som en desentralisert fellestjeneste
  • Strategisk mål- og utviklingsarbeid
  • Ivareta intern og ekstern strategisk samhandling
  • Lede og koordinere budsjett- og kalkylearbeid til støtte for andre enheter
  • Koordinere prosesser og aktiviteter ved enhetene til regnskapsproduksjon
  • Sørge for månedlig rapportering regnskap mot budsjett, eller på forespørsel, for enhetene
  • Økonomistøtte EU prosjekter, NFR prosjekter, andre eksterne prosjekter

CV

CV - mer om erfaring og kompetanse finner du på LinkedIn