Rune Pettersen

Overingeniør

Avdeling for infrastruktur
Seksjon for brukernære tjenester
Campus Bø (2-124)