Runi Børresen

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (5312)

Ansvarsområder

Fagansvarlig for etter- og videreutdanningene:

 • Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk
 • Seksuelle overgrep i et livsløpserpektiv
 • Sorg og traumer - når krisen rammer barn og unge

Kompetanse

Area of interests:

Oppvekst og ungdomskultur.

 • Menneskerettigheter/barns rettigheter.

 • Barn i krise.

 • Barn og unges læringsmiljø.

 • Folkehelsearbeid -helsefremmende og forebyggende arbeid

 • Vold i nære relasjoner. Seksuelle overgrep. Sorg og traumer.

 • Spiseforstyrrelser og kroppspress

 • Resiliens.

 • Livsmestring/selvhjelp

Teaching areas:

Subject areas:

Publikasjoner

(Tidligere navn: Runi Børresen Gresko, nå Børresen)

Børresen R. Kronikk. Dagens Medisin. Et mulighetsrom for den betydningsfulle fastlegen.

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/08/26/et-mulighetsrom-for-den-betydningsfulle-fastlegenpage/?x=MjAxNi0wOC0yOSAwODo1MToyNQ==

Børresen R. Kronikk. DT. Bryt taushet og knus myter om overgrep.

http://www.dt.no/Bryt_taushet_og_knus_myter_om_overgrep-5-57-71789.html

 

Runi Børresen, førstelektor, HBV, Gunn Pettersen, førsteamanuensis, UiT, Jan Rosenvinge, professor, UiT

NRK Ytring. Skal det være en pille? Hvis antidepressiva er svaret når unge jenter sliter – hva er da spørsmålet?

http://www.nrk.no/ytring/jenter-og-antidepressiva-1.11843273

 

NRK Ytring. Hvorfor utelukkes foreldrene?

Tone Skårdal Tobiasson, forfatter og redaktør og Runi Børresen, førstelektor HBV

Akkurat idet ungdommene skal igjennom russetiden og er i høyrisikosonen for seksuelle overgrep, begynner skolene å tenke at foreldrene er irrelevante.

 https://www.nrk.no/ytring/hvorfor-utelukkes-foreldrene_-1.11659238

Martinsen M, Bahr R, Borresen R, Holme I, Pensgaard AM, Sundgot-Borgen J. Preventing eating disorders among young elite athletes: a randomized controlled trial. Med Sci Sports Exerc. 2014;46(3):435-47

Børresen R. & Rosenvinge J. H., Spiseforstyrrelser – forebygging, oppfølging, behandling. I Richard Haugen red. Barn og unges læringsmiljø. Bind 3. Høyskoleforlaget 2008

Børresen R.: 25 år med spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser fra individuelt problem til samfunnsproblem. Kronikk. Drammens tidende, 2008

Børresen R.: Fucking good friends. Kronikk. Drammens tidende, 2008.

Børresen R. & Rosenvinge J. H., Mat mer enn bare mat. Barnehageboka, høst 2007. Egmont forlag.

Børresen R. & Sundgot - Borgen, J. Barn av kulturen.  Magasinet Voksne for barn  2006

    

Børresen R. & Rosenvinge, J. H. Spiseforstyrrelser og overvekt blant barn og unge. Temahefte. Foreldreveiledningsserien. Barne- og familiedepartementet, 2005

Rosenvinge, J.H. & Børresen, R. Kan man forebygge spiseforstyrrelser? Tidskr. Norsk Lægeforening, 2004; 124; 1943-6.

Børresen R. & Rosenvinge, J.H. From prevention to health promotion. In Treasure, J., Smidt, U. & van der Fürth, E. (Eds.). Handbook of eating disorders, 2.ed. London: Wiley, 2003, 435-453.

Børresen R., Laberg J. & Rosenvinge J. : The relation between body dissatisfaction and dieting among Norwegian school aged children. Journal of Eating and Weight Disorders. Milan. 2002

Rosenvinge J. H., & Børresen R. : Preventing Eating Disorders - Time to Change Programmes or Paradigms? Current Update and Further Recommendations. European Eating Disorders Review. London.1999.

Noordenbos G., Acta S. & Børresen-Gresko R.: Strategies for the prevention of anorexia and bulimia nervosa. In Anne Marie Kolk,Marrie Bekker, Katja van Vliet (eds) " Advances in women and health research.Towards gender-sensitive strategies. Tilburg University press. The Netherlands. 1999.

Rosenvinge J.H., Sundgot- Borgen J. & Børresen R.: The prevalence and psychological correlates of anorexia nervosa and bulimia nervosa and binge eating among 15-year old students: A controlled epidemiological study. European Eating Disorders Review. London.1999.

Børresen R.: Om kultur, kropp og kommunikasjon. Undervisnings - og veiledningsmateriale for grunnskolen og den v. g. skolen. Helsedepartmentet.1999.

Gresko R.B.: Die Prevention von Ebstörungen in der Schule: Entwiklung und Evaluation eines Norwegischen Programms. In Petra Kolip (eds) " Gesundheitliches Risikoverhalten in Jugendalter. Theoretiche Konzeptionen und die Evaluation von Präventionprogrammen. "Juventa" Publishing House. Germany. 1998.

Gresko R.B. & Rosenvinge J. H.: From disease prevention to health promotion.The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           third generation of prevention programmes. Signpost - EDA newsletter. London 1997.

Sundgot-Borgen, J. S., Rosenvinge, J. H., Andersen, L. F., Gresko, R. B., Kolset, S. O. & Halvorsen, M. Forebyggelse av spiseforstyrrelser - forskningsmessige utfordringer og praktiske anbefalinger. Rapport til Statens Ernæringsråd, 1996.

Rosenvinge J. R. & Gresko R.B.: Do We Need a Prevention Model for Eating Disorders, Recent Developments in the Norwegian School -  Based Prevention model. The Journal of Treatment & Prevention. Vol.4, Num. 4, 1996. Brunner /Mazel Publishers.

Gresko R.B. & Karlsen A. : The Norwegian Program for Primary, Secondary and Tertiary Prevention of Eating disorders. The Journal of Treatment & Prevention. Vol.2, Num. 2, 1994. Brunner /Mazel Publishers.

Rosenvinge J.H. & Gresko R.B.: Self reported deviant eating attitudes and behaviors in adolescents: A descriptive study of a Norwegian sample. Submitted Addictive Behaviour.

 

 

Gresko R.B & Karlsen A.: Vold mot egen kropp. Rapport for Backlash i Norge?, Likestillingssenteret,1994.

 

Gresko R.B.: Spiseforstyrrelser blant menn. ABF.nytt nr.3 1993.

 

Gresko R.B. & Karlsen A.: Når slanking blir meningen med livet.

Kronikk Aftenposten 7/2 1993.

Gresko R.B. & Karlsen A.: Ungdom og spiseforstyrrelser.

Helsedirektoratet 1993.

(Oversatt til Nederlandsk  i 1995 „ Jeugd en eetstoornissen“)

 

         

Rosenvinge J.H. & Gresko R.B.:  Spiseproblemer i en normalpopulasjon.

Rapport Helsedirektoratet 1991.

 

Gresko R.B.: Spiseforstyrrelser - skolens rolle i det forebyggende arbeidet.

I Skolen nr. 6 1991

Gresko R.B.: Mange ungdommer lider av spiseforstyrrelser. I Skolen nr. 5 1991

Gresko R.B. & Karlsen A.: Spiseforstyrrelser må tas på alvor.

Norsk skoleblad nr. 18 1991

Gresko R.B. & Rosenvinge J.H.: Spiseforstyrrelser - ny utfordring for skolen.    Norsk Skoleblad, nr. 17 1990.