Ruth Berle

Prosjektleder

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Adm, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Campus Vestfold (C3-3)
Jobber med etterutdanning i forbindelse med ny strategi for kompetanse i Barnehagen. Dette er en desentralisert ordning hvor kommuner samarbeider med Universitets- og Høgskolesektoren om etterudanning Lokalt.

Ansvarsområder

Barnehagebasert kompetanseutvikling.

Etterutdanning i Barnehage i tilknytning til desentralisert ordning.

Samarbeid med kommuner og fylkeskommuner om kompetanseheving i Telemark, Buskerud og Vestfold.

Kompetanse

Bachelor i Førskolelærer

Master i Barnehagepedagogikk og Profesjonskunnskap

Masteremner i spesialpedagogikk

Lang erfaring fra Barnehage