Samee Maharjan

Samee Maharjan

Stipendiat

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi
Campus Porsgrunn (E-218)