Shadi Attar

Stipendiat

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (O-202)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner