Sidsel Kari Solbrække

Sidsel Kari Solbrække

Førsteamanuensis emerita

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (C3-84)
Sidsel er førsteamanuensis i sosiologi med organisasjon og ledelse som spesialfelt. Hun har vært ansatt ved USN siden 1992, har hatt fagansvaret for organisasjon- og lederutdanninger i en årrekke.

Ansvarsområder

 • Organisasjonsarbeid for tillitsvalgte, 7.5 studiepoeng

Kompetanse

 • Endringsledelse
 • Medvirkningsprosesser
 • Kvalitativ metode
 • Omstillingsprosesser i arbeidslivet
 • Organisasjon- og ledelsesteori
 • Prosessveiledning
 • Prosjektledelse

CV

Stilling

 • 2019 - dd      Førsteamanuensis emerita, Handelshøyskolen, USN
 • 2018 - 2019  Førsteamanuensis, Handelshøyskolen, USN
 • 2017 - 2017  Visedekan for profesjonsutdanning, Handelshøyskolen, HSN
 • 2014 - 2016  Prodekan, Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap, HBV
 • 2010 - 2013  Dekan, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, HiVe
 • 2011             Førsteamanuensis, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
 • 2003             Førstelektor, Avdeling for samfunnsfag, HiVe
 • 1997 - 2003 Dekan, Avdeling for samfunnsfag, HiVe
 • 1996 - 1997 Høgskolelektor, Avdeling for samfunnsfag, HiVe
 • 1993 - 1996 Stipendiat, Institutt for sosiologi, UiO
 • 1992 - 1993 Høgskolelektor, Avdeling for samfunnsfag, HiVe
 • 1992 - 1993 Prosjektmedarbeider, Senter for bedre arbeidsliv, Oslo

Undervisning og veiledning

 • 2018 - dd     Programkoordinator Master i innovasjon og ledelse, HSN
 • 2018 - dd     Emneansvarlig for Organisasjonsarbeid for klassetillitsvalgte, 7.5 stp, HSN
 • 2016 - dd     Veileder masterstudenter ved Master i ledelse og organisasjonsfag, Høgskolen i Østfold
 • 2004 - 2010 Faggruppeleder for og foreleser ved grunn- og videreutdanningene innen organisasjons - og ledelsesfag, SA, HiVe
 • 2006 - 2006 Fagansvarlig og foreleser i Endringsledelse (15 stp.) i Master i helsefremmende arbeid
 • 2006 - 2009 Fagansvarlig for oppdragsstudiet 10 stp Organisasjon og ledelse for Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
 • 2005 - 2006 Veileder i mellomlederutviklingsprogrammet i Vestfold Fylkeskommune

Sensorarbeid

 • 2016 - dd     Sensor i organisasjons- og ledelsesemner, Master i organisasjon og ledelse, Høgskolen i Østfold
 • 2008 - 2009 Sensor i organisasjons- og ledelsesfag, Høgskolen i Lillehammer
 • 2006 - 2009 Sensor i organisasjons- og ledelsesfag, Høgskolen i Telemark
 • 1994 - 1999 Sensor på hovedfag i sosiologi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
 • 1996 - 2002 Sensor i videreutdanning i Ledelse og organisasjonsutvikling LOU I, Politihøgskolen i Oslo
 • 1997 - 2000 Sensor på diplomoppgaver i påbyggingsstudiet i Offentlig administrasjon, Høgskolen i Agder

Verv i styrer råd og utvalg

 • 2014 - 2017 Medlem i Utvalg for utdanningskvalitet, HSN
 • 2015 - dd     Medlem i sakkyndig komitèer for NOKUT
 • 2009            Medlem i prosjektgruppe for vurdering av HiVes studieportefølje
 • 2007            Medlem i sakkyndig komitè, oppnevnt av NOKUT, for Akkreditering av Nettbasert bachelorutdanning i ledelse    og administrasjon, Høyskolen Campus Kristiania, avdeling Oslo Markedshøyskole
 • 2006 - 2009 Medlem i lederteamet, Avdeling for samfunnsfag, HiVe 
 • 2004 - 2009 Medlem av styret i Arbeidsforskningsinstituttet AS, Oslo, HiVes representant. Se: http://www.afi-wri.no/
 • 2002 - 2003 Prosjektleder Prosjekt 2 - Helhetlig læringsmiljø - HVE2003
 • 2000 - 2002 Leder av høgskolerådet, HiVe. Rådet hadde 13 møter i perioden
 • 1999 - 2000 Høgskolens representant i Borre kommunes strategiske næringsplanutvalg i 1999/2000
 • 1998 - 2003 Medlem i arbeidsutvalget (AU) i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. AU hadde 26 møter i perioden. Det ble avholdt tre rådsmøter i året. Se: http://www.uhr.no/organisering/nasjonale_rad/nroa/

Publikasjoner

 • Solbrække, Sidsel K. (2011): Omstilling, ledelse og verdighet. En studie av Telenors markedsorienteringsprosess 1990-1993. Doktoravhandling. Institutt for  sosiologi og samfunnsgeografi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Arntzen, Annett, Kringen, Olav Jacob og Solbrække, Sidsel K. (1999): Sosiologi og sosialantropologi, Samfunnskunnskap VKI. Oslo; Gyldendal Norsk Forlag.
 • Solbrække, Sidsel K. (1999): Kan inkonsistente utsagn være rasjonelle. Vitenskapsteoretisk essay. Høgskolen i Vestfold. Notat 1/99
 • Solbrække, Sidsel K. (1997): Norway. In Katz, Harry C.: Telecommunications: Restrukturing work and employment relations worldwide. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
 • Solbrække, Sidsel K. (1993): VI & kundene - serviceproduksjon og markedsorientering i en offentlig virksomhet. Rapport nr. 32, UiO; ISO.
 • Solbrække, Sidsel K. (1995): Televerket - i gode og onde dager. Tilbakemeldingsrapport. Oslo; Televerkets Konsernstab (KI).
 • Solbrække, Sidsel K., Flaaten, G., Noreng, T., Sivertsen, K. og Tørisen, P.E. (1990): "Sammenslåingen" - en evaluering av sammenslåingen mellom Oslo sør og Oslo øst teleområder. Prosjektrapport. Prosjektforum for organisasjon og ledelse. UiO; ISO