Sigrun Hvalvik

Sigrun Hvalvik

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-113)

Ansvarsområder

 • emneansvarlig Vitenskap og praksis - videreutdanningen Aldring og eldreomsorg
 • medlem i eksamensutvalget
 • medlem i forskningsgruppa Eldreforsk
 • veiledning doktorgradsnivå
 • mentor campus Porsgrunn i prosjektet ReCCiNE og QUALinCLIN
 • kvalitative metoder bachelor, master og PhD nivå

Kompetanse

Professor,  RN, BA, MSc, dr. polit (2004) sykepleievitenskap

CV

 • Curriculum Vitae (CV)
 •  
 • Navn:         Sigrun Hvalvik, f. 050153
 • Adresse:    Plassen, 40. 3019 Porsgrunn
 •  
 • Utdanning:
 •  
 • 2002            Dr. Polit, Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo, Oslo. Avhandlingens tittel: Bergljot Larsson og den moderne sykepleien
 •  
 • 1998 – 2002        Doktorgradsstudent i Sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 •  
 • 1990 – 1996        Embetsstudiet i Sykepleievitenskap I. & II. (Deltid) avdeling, Universitetet i Oslo.
 • Hovedoppgavens tittel:” Elever modtages til oplærelse i Sygepleien” En historisk analyse av sykepleieutdanningens framvekst i Telemark, perioden 1890-1919
 •  
 • 1979 – 1982        Telemark Sykepleierhøgskole, Skien
 •  
 • 1974 – 1975        Sekretærskole for studenter, Telemark Handelsgymnasium
 •  
 • 1971           Examen Philosophicum, Universitetet i Oslo
 •  
 • 1968 – 1971        Latinlinjen, Skien Gymnas
 •  
 •  
 • Arbeidserfaring:
 • 2015 -            Professor ved fakultet for Helse- og soialvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge
 • 2003 -  2015  1.amanuensis ved fakultet for Helse- og Sosialfag, Høgskolen i Telemark
 •                    (2007 – 2012 leder av videreutdanningen Aldring og eldreomsorg)
 • 1996 - 2003    Høgskolelektor ved avdeling for Helse- og Sosialfag. Høgskolen i Telemark
 •  
 • 1991 – 1996        Høgskolelærer, Telemark Sykepleierhøgskole
 •  
 • 1982 – 1991        Offentlig godkjent sykepleier ved medisinsk avdeling, Telemark Sentralsykehus
 •  
 • 1976- 1979 Legesekretær ved Solum Legesenter
 •  
 • 1975 – 1976        Sekretær ved Adax Fabrikker, Svelvik
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Kursvirksomhet og konferanser (etter doktorgradsutdanning)
 •  
 • 2014           22nd Nordic Congress of Gerontology, Gøteborg (Age Well)
 •  
 • 2013           Transforming Community Health: the nursing Impact, Edinburgh 13. – 14.
 •                    March
 •  
 • 2012           2nd Global Congress for Qualitative Health Research, Milano 28. – 30. June
 •  
 • 2012           Qualitative Methods Universitetet i Lund
 •  
 • 2012           Landskonferanse Trondheim, 15.-16- mars NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens. Tema: Geriatrisk kompetanse for Fremtidens Eldreomsorg
 •  
 • 2011           Nettverkssamling for klinisk sykepleieforskning, Helse sør-øst,
 •                    8. og 9. september
 •  
 • 2011           Skrivekurs:” Writing for scholars” Lynn B. Nygaard 3 – 5. mai
 •  
 • 2011           Geriatrikongress, Langesund (medarrangør)
 •  
 • 2010                    Forsknings-uke på Metochi studiesenter på Lesvos, Hellas, Senter for Omsorgsforskning Sør. (Kvalitative og kvantitative metoder, vitenskapelig formidling og publiseringsmetodikk.)
 •  
 • 2009           Geriatrikongress Langesund (medarrangør)
 •  
 • 2009                    Phenomenological Research Method. (Prof. Amedeo Giorgi) 30 timers kurs forskernivå. Senter for Omsorgsforskning, Sør.
 •  
 • 2007                    Geriatrikongress. 15 timers meritterende kurs. Aldring og Helse. Nasjonalt kompetansensenter.
 •  
 • 2007           Geriatrikongress Langesund     (medarrangør)
 •  
 • 2006                    ”How to write and how to get published” Nordic College of Caring Science, Helsingfors
 •  
 •  
 •  
 • Verv/utvalg/forskningsrelaterte aktiviteter
 • 2019 -  Varamedlem i Programutvalget for PhD utdanningen Person-centred health care
 • 2000 -2008 Sykepleierepresentant i Regional etisk komité for medisinsk forskning, Helse-Sør-Øst
 •  
 • 2002           Sakkyndig i NSFs komité for utdeling av Ingrid Wyllers kulturstipend         
 • 2003           Sakkyndig i NSFs fagkomité lokalt (Telemark)
 •  
 • 2003           Sakkyndig i NSFs komité for utdeling av forskningsstipend
 •  
 • 2004 - 2011         Referee i Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning
 •  
 • 2005 – 2012        Medlem av FoU-utvalg, avd. for helse-og sosialfag, HiT
 •  
 • 2005 -   2015        Medlem av FoU-utvalg, Sykehuset Telemark
 •  
 • 2005 -   2007        Gruppe for kvalitetssikring av arbeider ved HS for publisering i HiT-skrift
 •  
 • 2006 -                  Referee i tidsskriftet Klinisk Sygepleje
 •  
 • 2007 -  2011         Medlem av referansegruppe for utgivelse av NSFs historie
 •  
 • 2009 - 2014          Medlem av forskningsgruppa Omsorg 2015 (etablerte, samt ledet gruppen sammen med Rob Bongaardt fra 2009 – 2012)
 •  
 • 2009 -  2015       Medlem av Forskningsforum for aldring og helse, UiA
 •  
 • 2009 -   2011      Referee i tidsskriftet Vård i Norden
 •  
 • 2010 -                  Referee i tidsskriftet Sykepleien forskning
 •  
 • 2011 -                  Referee i Nordisk sygeplejeforskning/Nordic Nursing Research
 •  
 • 2012 -                  Medlem av styringsgruppe for Senter for omsorgsforskning Sør                                    
 • 2012 -                  Referee i Journal of Advanced Nursing
 •  
 • 2013 -          Medlem av kompetansegruppa for samhandling mellom sykehus og kommuner i Telemark
 •  
 • 2014 -  2016  Medlem av forskningsgruppa Kommunale helsetjenester til eldre (leder sammen med Solveig Hauge)
 •  
 •  2016 -          Medlem av forskningsgruppa Eldreforsk HSN

Etter 2002 medlem av en rekke vurderingsutvalg for ansettelse/vurdering av førstelektor, førsteamanuensis, stipendiat, post-doc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikasjoner

Publikasjoner:

Nyborg, Vibeke, N., Hvalvik, S., McCormack, B., 2018Understanding care in the past to develop caring science of the future: A historical methodological approach, Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 32, Issue 4, 1485-1491

https://doi.org/10.1111/scs.12576

Solli, H., Bjørk, I.T., Hvalvik, S., Hellesø, R., 2017, Like an extended family: Relationships that emerge when older caregivers use written messages to communicate in an ICT-based healthcare service. Journal Informatics for Health and Social Care. http://dx.doi.org/10.1080/17538157.2017.1364245

 

Hvalvik, S., Haukelien, H., 2017, Eldre pasienter i overgangsfasen fra spesialisthelsetjenesten til kommunale helsetjenester – ambisjoner, realiteter og verdighet.  Ny helsepolitikk – det finnes løsninger, Dreyer forlag (Heidi Haukelien, Torgeir Bruun Wyller (red.)

 

Hvalvik, S., Moseng, O.G. 2016, Kristen tro og innflytelsen på profesjonsdannelse – sykepleien, faget og kallet. Mellom gammelt og nytt Kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. Dørum, K., Kringlebotn, H. (red.), s. 75-88

 

Smit, J., Hvalvik, S. 2015, Personer med demens: Makt og tvang i stellesituasjoner. Geriatrisk sykepleie, nr. 2-2015 årgang 7

 

Hvalvik, S., Dale, B. 2015, The Transition from Hospital to Home: Older People’s Experiences. Open Journal of Nursing,  5, 622-631. http://dx.doi.org/10.4236/ojn.2015.57066

 

 

Hvalvik, S., Reierson, I.Å., 2015, Striving to maintain a dignified life for the patient in transition: Next of kin's experiences during the transition process of an older person in transition from hospital to home. Int J Qualitative Stud Health Well-being, (10)

 

Eika, M., Dale, B., Espnes, G.A., Hvalvik, S., 2015, Nursing staff interactions during the older residents transition into long-term care facility in a nursing home in rural Norway: an ethnographic study. BMC Health Services Research, March 29, 2015, Vol.15, p.125

 

Solli, H., Hvalvik, S., Bjørk, I.T, Hellesø, R., 2015, Characteristics of the relationship that develops from nurse-caregiver communication during telecare. Journal of Clinical Nursing,, doi: 10.1111/jocn.12786 1 1

 

Eika, M., Espnes, G.A., Hvalvik, S., 2014, Nursing staff’s actions during older residents’ transition into long-term care facility in a nursing home in rural Norway. Int J Qualitative Stud Health Well-being, 9: 24105 - http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v9.24105

 

Eika, M., Espnes, G.A., Søderhamn, O., Hvalvik, S., 2013, “Experiences faced by next of kin during their older family members’ transition into long-term care in a Norwegian nursing home.” Journal of Clinical Nursing, online 21 DEC 2013DOI: 10.1111/jocn.12491

 

Dale, B., Hvalvik, S., 2013, «Administration of care to older patients in transition from hospital to home care services: home nursing leaders’ experiences” Journal of Multidisciplinary Healthcare, 2013:6 379-389

 

Hvalvik, S., Dale, B., 2013, “Nurses’ experiences of caring for older persons in transition to receive homecare: being somewhere in between competing values.” Nursing Research and Practice, Volume 2013, Article ID 181670, 9 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/181670

 

Solli, H., Bjørk, I.T., Hvalvik, S., Hellesø, R., 2012, «Principle-based analysis of the concept of telecare.» Journal of Advanced Nursing 00(0), 000–000. doi: 10.1111/j.1365-2648.2012.06038.x

 

Hvalvik, S., 2012, «Overganger hos eldre - en teoretisk tilnærming.» Geriatrisk Sykepleie: tidsskrift for sykepleiere i geriatri og demens, vol. 1

 

Hvalvik, S., 2011, “Nursing i n the interwar time: Dilemmas and challenges in the modernization of nursing.” Nordisk sygeplejeforskning, Volum 1.(4) s. 324-331

 

Hvalvik, S., Reierson, I.Å., 2011, «Transition from self-supported to supported living: Older people’s experiences. » International Journal of Qualitative studies on Health and Well-being Volume 6. s. 7914

 

Hvalvik, S., 2010,” Historisk forskning og sykepleie”. Klinisk Sygepleje 24 nr.4 2010, s. 31-41

 

Hvalvik, S., 2009,” Skal vi dele en historie?”: erfaringer som inntak til forståelse i eldreomsorgen. Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, nr. 4, årgang 11, s. 12-22

 

Hvalvik, S., 2009,” Skal vi dele en historie?”: erfaringer som inntak til forståelse i eldreomsorgen. Open Access, Teora

 

Hvalvik, S., 2008,” Eldre og rehabilitering: en studie av hva pasienter ved en geriatrisk rehabiliteringsavdeling opplever at bidrar til god rehabilitering”, Klinisk Sygepleje 22 (2008) Nr. 4, s. 26-34

 

Hvalvik, S., Young E., 2006, “Et sted hvor hun kan finne seg til rette og bo” Om ugifte mødre og fødehjem i Telemark i perioden 1916-1965, Open Access, Teora.

 

Hvalvik, S., 2006 "Til menneskehetens beste": mot vitenskapsbasert sykepleie : et historisk internasjonalt perspektiv på utviklingen av mellomkrigstidens sykepleie Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 8 , nr. 4, s. 3-9

 

Hvalvik, S., 2005, ”Bergljot Larsson (1883-1968), founder and leader of the Norwegian Nursing Association: a case study of the influence of international nursing, in: New Directions in the History of Nursing (Mortimer, B, McGann, S., ed), Routledge Studies in the Social History of Medicine

 

Hvalvik, S., 2005, Bergljot Larsson og den moderne sykepleien, Akribe, Oslo

 

Hvalvik, S., 2004, "Fra barmhjertig samaritan til faglært sykepleier", Sykepleien, nr. 10, s.50-53

 

Hvalvik, S., 2004, "Om kallstanken og moderniseringen av sykepleien", Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, nr. 2, årgang 6, s. 24-35

 

Hvalvik, S., 2003,” Elever modtages til oplærelse i sygepleien” Om framveksten av sykepleieutdanningen i Telemark, i: Telemark Historie Nr. 24 - 2003, s. 64-74

 

Hvalvik, S., 2003,” Bergljot Larsson: en moderne og visjonær sykepleieleder”, Dansk Sygeplejehistorisk Selskab, nyhedsbrev nr. 19 6. årg. august 2003, 2. 3-7

 

Hvalvik, S., 2002, Bergljot Larsson og den moderne sykepleien, Avhandling (dr.polit) ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

 

Hvalvik, S., 2002,” Bergljot Larsson -  kvinnen, livet og verket”, Abstract til Sykepleiekongressen, 2002, Oslo 1.-4. oktober

 

Hvalvik, S., 2002, “Med verden som inspirasjon”, Sykepleien, nr. 16, s. 8-11

 

Hvalvik, S., 2001,” Tolking av historisk tekst – et hermeneutisk perspektiv”, Open Access Teora.

 

Hvalvik, S., 2001,”Georg Henrik von Wright:Explanation of the human aaction, An analysis of von Wright’s assumptions from the perspective of theory development in nursing history”, Open Access Teora

 

Hvalvik, S., 1996,” Elever modtages til oplærelse i Sygepleien” En historisk analyse av sykepleieutdanningens framvekst i Telemark, perioden 1890-1919, hovedfagsoppgave Institutt for Sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, Oslo

 

Hvalvik, S., 1995,” Historien om Herman”, i: En hatt med slør, T. Konsmo, Gyldendal, Oslo