Sigrunn Tvedten

Universitetslektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-96)
Universitetslektor i sosiologi. Underviser i hovedsak på bachelorstudiet i sosiologi, samt innen samfunnsvitenskapelig metode og emner på Master i samfunnsanalyse. Forskningsinteresser er utdanningssosiologi og da skolen i et styrings- og organisasjonsperspektiv, samt ulike perspektiver på sosial ulikhet, inklusjon/eksklusjon og marginalisering. Er tilknyttet Ph.d.-programmet i sosiologi ved NTNU, og skriver på et prosjekt om hvordan temaet om sosiale utdanningsforskjeller er behandlet analytisk i rapporter fra OECD, med vektlegging av rapporter fra PISA-studiene. Er også tilknyttet forskningsprosjektet Barndom, oppvekst, skole og ulikhet i Norden' ved NTNU.

Ansvarsområder

- Emneansvar: SO-BAC3000 Bacheloroppgave i sosiologi, SO-EXF 1001 Examen Facultatum

- Underviser på emnene SUF2000 Samfunnsskiller utenformskap, OLM4000 Organisering, ledelse og motstand, SUP5000 Polarisering, FOR4000 Forprosjekt

- Veilder studenter på bachelor- og masteroppgaver

 

Medarbeider på forskningsprosjektet 'Barndom, oppvekst, skole og ulikhet i Norden' ledet av professor Håkon Leiulfsrud ved NTNU, med særlig ansvar for delprosjektet skole- og barnekultur. En sentral målsetning i prosjektet er å studere økonomiske, politiske og institusjonelle rammebetingelser for barn og unges oppvekst, identifisere sosiale og institusjonelle mekanismer som bidrar til å opprettholde sosiale skiller i skolen som organisasjon. Det er også en målsetning å utvikle teoretiske innganger til å forstå sosial inklusjon- og eksklusjonsprosesser slik de kommer til syne i skolens organisering, belyst fra både læreres og barns perspektiv

 

Publikasjoner

Link til publikasjoner i Cristin