Simen Strømmen

Seniorkonsulent, Personal

Personal- og organisasjonsavdeling
Seksjon for rekruttering og personalforvaltning
Campus Vestfold (G4-38)
Personalkontakt mot Avdeling for Infrastruktur, Avdeling for utdanning og studiekvalitet, Personalavdelingen, Økonomiavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen og Rektors stab. Ansvarsområdene under er dedikert disse avdelingene. Listen er ikke uttømmende, så ta kontakt dersom du lurer på noe.

Ansvarsområder

  • Sekretær/saksbehandler/koordinator Tilsettingsutvalg for teknisk-/administrative stillinger (TUT)
  • Rekruttering, bistå i prosess fra a-å
  • Personalrådgiving/-forvaltning innenfor permisjon, tilsetting, IA, m.m.
  • Lederstøtte i personalsaker, lov- og avtaleverk, m.m.
  • Arbeidsavtaler, inklusive timelønnede