Siri Fagernes

Førsteamanuensis

Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen ()