Siri Stefansen

Seniorkonsulent

Avdeling for utdanning og studiekvalitet
Seksjon for opptak
Campus Vestfold (G3-46)

Ansvarsområder

Teamleder med kontaktansvar ovenfor helsefakultetet

Team international -saksbehandling (GSK studier/optometri)

Kompetanse

Publikasjoner