Siri Svanemyr Eriksen

EU-Rådgiver

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering
Seksjon for Forskning og innovasjon
Campus Vestfold ()
Siri jobber som EU-rådgiver for Universitetet i Sørøst-Norge og Vestfold Fylkeskommune, i tillegg er hun prosjektleder for EU-nettverk Sørøst-Norge.

Ansvarsområder

  • Prosjektleder EU-nettverk Sørøst-Norge. EU-nettverk Sørøst-Norge har som formål å stimulere offentlig sektor, privat sektor og akademia til å hente midler til EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Nettverket dekker fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold. Nettverket tilbyr å se om en prosjektidé har EU-relevans, finne riktig program og utlysning, bistand til å finne partnere til prosjekter, hjelp til administrative oppgaver knyttet til søknadsutvikling samt gjennomlesning og forslag til søknadsutvikling. Siri koordinerer arbeidet til nettverket.  
  • EU-rådgiver Universitetet i Sørøst-Norge. Jobber ved seksjon for forskning og internasjonalisering med EU-rådgivning og med forskerstøtte for ekstern finansiering og søknadsutforming. 
  • EU-rådgiver Vestfold Fylkeskommune. Jobber ved næring- og miljøseksjonen. Jobber med EU-rådgivning for næringslivet i regionen. Leder også et EU-komptanseprogram for ansatte på tvers av seksjoner i fylkeskommunene som har som formål å få opp EU-aktivitet i programmer som Horisont 2020, Erasmus+, Kreativt Europa, Interreg, EØS-midlene. 

CV