Siv Venke Gran

Siv Venke Gran

Programkoordinator

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4403)

Ansvarsområder

 • programkoordinator
 • emneansvarlig for anatomi/fysiologi (NAT 110)
 • emneansvarlig for VIT 210

Kompetanse

Area of interests:

 • palliasjon
 • naturvitenskaplige fag
 • sykepleie til akutt/kritisk syke bla. pre-postoperative sykepleie
 • smerter
 • kunnskapsutvikling og kompetanse i sykepleie


Teaching areas:

Subject areas:

CV

Education:

 • Eksamen philosofikum (høst 1978),
 • Psykologi grunnfag (1979),
 •  Ullevål sykepleierhøgskole (1983),
 •  NKI -administrasjon/ledelse (1987),
 • Videreutdanning i palliasjon (2003),
 • Cand. san (2004)

Projects:

Prosjektleder for prosjektet”Eldre og smerter - en studie av eldres opplevelse av smerter”

Prosjektet « En reise gjennom kroppen» samarbeidsprosjekt mellom optometri og radiografi ved Høgskolen i Sørøst- Norge. Støttet av Norgesuniversitetet

 

Publikasjoner

PPUBLIKASJONER

Gran, SV (2002). Kollegial tilbakemelding, Sykepleien, 90 (14): 38-42.

Gran, SV og Miller J. (2008). Norwegian nurses` thoughts and feelings regarding the ethics of palliative sedation. International Journal of Palliative Nursing, 8 (11): 532-538.

Gran, SV (2009). Eldre og smerter – en studie av eldres opplevelse av smerter. Rapport fra Høgskolen i Buskerud nr 72.

Gran, SV, Festvåg, LS, og Landmark, B. (2009). “Alone with my pain – it can`t be explained, it has to be experienced”. A Norwegian in – depth interview study of pain in nursing home residents. International Journal of Older People Nursing. 5: 25-33.

Gran, SV, og Landmark, B. (2012). Kan smertekartlegging ved bruk av ESAS (Edmonton Symptom Assessment  Scale) bidra til å lindre smerte hos eldre på sykehjem? Nordisk tidsskrift for Helseforskning.1 (8): 34 - 46.

Gran, SV (2012). Sykepleieteori i møte med pasienten. Sykepleien. 4: 66- 69.

Landmark, B, Gran, SV og Kim, S (2013). Pain and Persistent pain in Nursing Home Residents in Norway. Research in Gerontological Nursing. 6 (1): 47-56.

Gran, SV, Grov, EK og Landmark, B. (2013). Smertekartlegging og medikamentell smertebehandling av eldre pasienter i sykehjem. Sykepleien forskning.3 (8): 220-231.

Landmark, B, Gran, SV og Grov, EK. (2014). Ernæringsstatus blant pasienter i sykehjem og i hjemmesykepleien kartlagt ved hjelp av Ernæringsjournalen. Klinisk Sygepleje.28 (1):4-14.