Sobea Choudhry

Universitetslærer II

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Drammen ()

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner