Solveig Ragnhild Brandal

Universitetslektor i norsk

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (C3-17)
Eg arbeider mest med narrativ i litterær sakprosa: Reiseforteljingar, litterær journalistikk, forteljande dokumetar. Fagfeltet er nordisk språk og litteratur.

Ansvarsområder

Koordinator Bachelor i språkfag

Master i faglitterær skriving.

Kompetanse

CV

Publikasjoner

Jomfru Maria: Legender frå mellomalderen (2004). Verbum forlag